Zo zelfstandig mogelijk

Op de Van Voorthuijsenschool werken specialisten die ruime ervaring hebben met leerlingen die naast zeer moeilijk lerend bijvoorbeeld ook een stoornis hebben in het autistisch spectrum of het syndroom van Down. We richten ons onderwijs zo in, dat deze leerlingen met passende ondersteuning optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.
Dat wil zeggen: zo zelfstandig als mogelijk.
Het versterken van zelfstandigheid en communicatie heeft daarom bij alle leeractiviteiten een hoge prioriteit.

Onze kernwaarden

Scroll to top