Downloads

 

Hieronder vindt u bestanden die u kunt openen om te lezen. U kunt ze ook downloaden om ze offline te lezen, eventueel af te drukken of om zelf te bewaren.

De schoolgids schooljaar 2023 – 2024

Hier vindt u de schoolgids voor het lopende cursusjaar. Hierin staan allerlei  zaken over het hoe en waarom van ons onderwijs en de manier waarop het georganiseerd is.Ook een hoop praktische zaken komen aan de orde. Gewoon handig om te hebben.

Het schooljaarplan voor het schooljaar 2022 – 2023

In een schooljaarplan staan, zoals de naam al doet vermoeden, de plannen voor het lopende schooljaar. Waar gaan we als school aan werken.

Ons ondersteuningsaanbod

Wij helpen scholen, dagverblijven en andere instanties bij het vinden van antwoorden op vragen over de begeleiding van en onderwijs aan leerlingen die (zeer) moeilijk leren.
Het kan gaan om vragen op leerkracht (klassen)- niveau en op schoolniveau. Wij leveren maatwerk; “gewoon als het kan, speciaal als het nodig is”.

 

Aanvraagformulier buitengewoon verlof:

Heel soms zijn er omstandigheden, die het nodig maken, dat een leerling extra verlof krijgt. Dat heet dan buitengewoon verlof en dat dient te worden aangevraagd. Dat doet u doormiddel van het formulier dat u hier kunt downloaden. Vul je in en stuur het via post of mail naar de administratie van de school of geef het daar af. De locatiedirecteur zal de aanvraag beoordelen en wel of niet goedkeuren. U krijgt het formulier terug van school met daarop het besluit en de handtekening. Dit formulier kan u dan van pas komen wanneer u bv op Schiphol gecontroleerd wordt.

Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, in afstemming met Sectorraad GO, Sectorraad Praktijkonderwijs, VO- raad en Ouders en Onderwijs. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

Het protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM voorschriften. Scholen zijn niet gehouden aan het onmogelijke.

Daarnaast is er een handige informatiefolder, ook wel infografhic genoemd waarop je in één oogopslag kunt zien wat de afspraken zijn.

Protocol Speciaal Onderwijs (SO)

Versie 4 februari 2021

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met BOinK, BMK, BK, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.
Het protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM- voorschriften.

Stagebeleid

Hieronder vindt u het stagebeleidsplan. Voor alle vragen rondom de stage kunt u contact opnemen met Niels Sparreboom (stagecoördinator).

E-mail: niels.sparreboom@voorthuijs.net

Tel: 06-15239485

 

ESFplus project

Hieronder vindt u de bijlage die hoort bij het ESFplus project.

Medezeggenschapsraad

Hieronder vindt u meer informatie over de medezeggenschapsraad (MR).

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Stichting Spaarnesant. Hierin staat beschreven hoe Stichting Spaarnesant omgaat met persoonsgegevens.

Scroll to top