De leerlingenraad

Op onze school hebben wij al een aantal jaren een leerlingenraad. De leerlingenraad houdt zich bezig met, voor leerlingen, belangrijke zaken zoals de kerst-, sinterklaas- en paasvieringen. Voetbaltoernooien en een zomerfeest worden door de raad georganiseerd. Ook wordt de raad vaak om advies gevraagd over bijvoorbeeld nieuwe boeken voor de bibliotheek of aanpassingen aan het schoolplein.

Ieder jaar organiseert de raad verkiezingen voor het nieuwe schooljaar en worden de nieuwe vertegenwoordigers gekozen. Elke VSO-klas “levert” een vertegenwoordiger. De vertegenwoordigers komen iedere 2 weken bij elkaar en vormen samen de leerlingenraad. In de eigen klas leest de vertegenwoordiger de notulen voor of vertelt wat er besproken is. Ook wordt vaak de mening van de klasgenoten gevraagd.

In de leerlingenraad leren de leerlingen om goed naar elkaar te luisteren, elkaar vragen te stellen en heel belangrijk, zij leren de mening van anderen te vragen en respecteren.

De leden van de leerlingenraad 2023/2024 zijn:

Lena, Emir, Ibrahim del H., Marit, Enes, Sohil, Jinte en Sergio

Scroll to top