In Memoriam - onverwachts overleden juf Amal (12 mei)

Hartelijk welkom op de website van de Van Voorthuijsenschool

Wij zijn een school voor kinderen van 4 tot 18 jaar en bieden in Haarlem en Hoofddorp speciaal onderwijs. Onze vestiging in Haarlem heeft een aanbod voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (SO en VSO). Onze nevenvestiging in Hoofddorp heeft een aanbod voor speciaal onderwijs (SO). Ons onderwijs is goed, uitdagend en passend, waarbij we oog hebben voor de omgeving en mogelijkheden van alle leerlingen. Hoe dat onderwijs eruitziet en wat je als ouder van onze school mag verwachten, kun je lezen in de schoolgids. De schoolgids vind je onder de menuknop “download”.

Voor ouders die een schoolkeuze moeten maken, geeft deze website een eerste indruk van de Van Voorthuijsenschool. Dit kan je helpen bij het bepalen van jouw keuze. Ben je vervolgens geïnteresseerd in een oriëntatiegesprek en een rondleiding, dan kun je een afspraak maken met de locatiedirecteur via de administratie.

Ook voor anderszins geïnteresseerden maken we graag tijd vrij. Als je vragen hebt of aanvullende informatie wilt hebben over onze school, onze invulling van passend onderwijs en onze samenwerkingsvormen, dan kun je contact met ons opnemen, zie: contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Van Voorthuijsenschool
Haarlem

Hoofdgebouw: locatie Haarlem
(SO en VSO)
Prof. Eijkmanlaan 1
2035 XA Haarlem
Telefoon: 023 – 533 59 39
E-mail: info@voorthuijs.net

 

Hoofddorp

Nevenvestiging: locatie Hoofddorp
(SO)
Anne Franklaan 22
2135 HA Hoofddorp
Telefoon: 023 – 562 27 77

 

Benieuwd naar onze school?

Meld je aan voor een kennismaking

Onze kernwaarden

Onze school

We bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Op de Van Voorthuijsenschool werken ook specialisten die ruime ervaring hebben met leerlingen die naast zeer moeilijk lerend bijvoorbeeld ook een stoornis hebben in het autistisch spectrum of het syndroom van Down. We richten ons onderwijs zo in, dat deze leerlingen met passende ondersteuning optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.

Benieuwd geworden naar onze bijzondere school?

Wil je meer weten over de Van Voorthuijsenschool en graag de sfeer komen proeven? Dan kun je je aanmelden voor een rondleiding. Wij ontvangen je graag voor een persoonlijke kennismaking.

Scroll to top